BOLAGSRÄTT OCH AVTALSRÄTT

 

Vi erbjuder våra kunder kontinuerlig stöd och råd i alla sina företagsaktiviteter. Bolagsrätten utgör kärnan i våra konsulttjänster. Vår verksamhet omfattar nybildning av företag och näringslivsorganisationer, fusioner, förvärv och avveckling, joint ventures och due diligence. Vi erbjuder också rådgivning vid styrelsemöten, formulering av företagsstadgor, aktieägaravtal och partnerskap.

Shellslegal advokatfima har en gedigen kompetens inom avtalsrätten och hjälper sina klienter vid upprättandet av olika avtal.

 

BANK OCH FINANSRÄTT

 

Shellslegal advokatbryrå biträder svenska och internationella banker, andra finansinstitut, företag och låntagare med rådgivning, dokumentation och förhandling rörande alla aspekter på bankverksamhet och finansiering. Vår verksamhet omfattar bl.a. rådgivning i sådana finansiella frågor som projekt-, objekts-, fastighets-, förvärvs- och exportfinansiering.

 

FASTIGHETSRÄTT

 

Shellslegal advokatbryrå har stor erfarenhet och kompetens inom fastighetsrättslig rådgivning. Vi kan erbjuda biträde omfattande samtliga frågeställningar med anknytning till fastigheter såsom etablering i Spanien, ägande, nyttjande, överlåtelse och finansiering. Andra specialområden omfattar allmän fastighetsrätt, bostadsrätt, hyresrätt, kommersiell hyresrätt, entreprenadrätt samt mäklarjuridik.

 

FÖRETAGSREKONSTRUKTIONER

 

Shellslegaladvokatfirma har mångårig erfarenhet av rekonstruktionsförfaranden. Advokatfirman företräder fordringsägare och andra parter som berörs när ett företag får ekonomiska problem. Vi har stor kompetens att möta våra klienters behov av rådgivning kring en verksamhet i kris men också för att förebygga en sådan.

 

KONKURSFÖRVALTNING

 

Shellslegal advokatbryrå har en lång tradition och stor erfarenhet av arbete med obeståndsrättsliga frågor. Advokatfirman erbjuder klienter biträde vid bevakning av fordringar och andra intressen i konkurser samt vid förhandlingar i lagreglerade konkursförfaranden.

 

INKASSO

 

Shellslegal advokatfirma bedriver nationell och internationell inkassoverksamhet. I enlighet härmed åtar vi oss att för våra klienters räkning kräva in betalning från gäldenärer. Vi arbetar med både små och stora inkassoärenden. Vi har klienter som har enstaka ärenden hos oss och vi har uppdrag där vi arbetar med indrivning av kundfordringsstockar. Vi vet att framgång med inkasso ofta handlar om att agera i tid, snabbt och konsekvent.

Vi erbjuder även våra klienter alla sorters kreditupplysningar samt analys av rättsliga förfaranden.

 

CIVILRÄTT

 

Civilrätten handlar om rättsregler som avser det inbördes förhållandet mellan enskilda, privata eller offentliga, rättssubjekt. Vi företräder våra kunder i alla förpliktelser och avtal inom civilrätten, som att upprätta och förhandla alla typer av avtal, presentation och försvar av stämningar, familjerätt, och arvsrätt .

 

PROCESSRÄTT OCH SKILJEFÖRFARANDE

 

Med lång erfarenhet av tvister, bistår Shelleslegals advokater sina klienter med effektivt stöd för alla typer av tvister, inför allmän domstol samt skiljedomstolar.

 

ARBETSRÄTT

 

Shellslegal advokatbryrå  hjälper arbetsgivaren med rådgivning i alla slags arbetsrättsliga ärenden samt biträder klienter vid förhandlingar och tvister med sin arbetsgivare.

 

Contacto

S H E L L S L E G A L 

A B O G A D O S

Paseo de la Castellana, 257 Plta 7ª Norte 28046, Madrid - España 

Tel: +34 91.208.84.40

Fax: +91.314.973.68

E-mail: info@shellslegal.com